Elköltöztünk
Elérhetőség

1065 Budapest Révay u. 10. IV. em.
Telefon:                (+36) 1 688-0360;
Fax (back office):  (+36) 1 343-7400;
Fax (sales):           (+36) 1 322-4699;
centralterkep.png
 
 
FAQ
Mi a faktoring?
A szállító és vevő közötti kereskedelmi megállapodásban meghatározott, fizetési haladékkal rendelkező számlaköveteléseknek ellenérték fejében harmadik félre - a faktorra - történő engedményezése. Olyan forgóeszköz finanszírozás a szállító számára, ahol a halasztott futamidejű számlaköveteléseket eladja a faktorcégnek, az eredetileg adott futamidő lejárata előtt.
 
Milyen gyorsan lehet pénzhez jutni?
Az Engedményezési keretszerződés (faktoring szerződés) megkötését, és a szállító faktorcéghez való számlabenyújtását követően - és esetenként a kötelezett visszaigazolását követően - 3 banki napon belül. A szerződéskötést megelőzi egy rövid minősítési folyamat, valamint a szállítónak (az engedményezőnek) a szerződéskötéshez néhány alapvető társasági dokumentumot kell benyújtania a faktorcégnek.
 
Mennyibe kerül a faktorálás?
A faktorálás költsége a faktordíjból és a faktoring kamatból áll. A faktordíj - megállapodástól függően - egyszeri vagy 10 naponkénti díj. A faktoringkamat a mindenkori bankközi kamatláb (BUBOR) és az egyeztetések során megállapított kamatfelár összege. A faktordíj és a faktoringkamat mértéke a futamidő hosszúságától függ. Pénzügyi elszámolásuk utólagosan történik. Számszerűsített ajánlatot az adatlap kitöltése, az ügylet és az ügyletben szereplők minõsítése után írásban adunk.
 
 
Milyen dokumentumok szükségesek az Engedményezési Keretszerződés megkötéséhez?
A szállító rendelkezésére álló dokumentumok: Társasági szerződés, Aláírási címpéldány, elmúlt évi éves beszámoló, évközi legfrissebb beszámoló vagy főkönyvi kivonat, cégkivonat, a vevővel kötött szállítói/ vállalkozói szerzdés.
 
Ha van a szállítónak banki hitelállománya, igénybe veheti-e a Centrál-Faktor ZRt. szolgáltatását?
Természetesen igen, a faktorálás igénybevétele teljesen független a szállító banki hitelállományától, sőt bizonyos esetekben - a vállalkozás gazdálkodásától függően - a faktorálással a hitelállomány jelentősen csökkenthető.
 
 
Milyen biztosíték szükséges a szállító részéről a faktorkeret megnyitásához?
A szállítónak a faktorálás biztosítékát a vevő fizetőképessége adja. A szállítónak így nem kell eszközeit, ingatlanjait a fedezetként biztosítani, azok tehermentesek maradnak.
 
A számla mekkora hányadát finanszírozza elő a Centrál-Faktor ZRt?
Általában a számla bruttó értékének 80 %-át előlegként megfinanszírozza. A 20%-os maradványértéket a teljesítéskor a költségekkel csökentve fizeti ki. Esetenként ez az előfinanszírozási aránytól lehet eltérés.
 
 
A Szerződéskötéshez szükséges-e a szállítónak számlavezető bankot váltania?
Nem! A faktorcég számára teljesen mindegy, hogy ki a szállító számlavezető bankja.
 
Új, a tárgyévben alapított társaság is faktoráltathat?
Igen. Alapvetően a vevő fizetőképessége a biztosíték.